• Auteur : Willy Grimmonprez
  Titre : Le poids du soupçon
  Éditions Dricot, 2015, 167 pages

      John se trouve à la tête d'une société de construction immobilière florissante. Il a tout pour être heureux, une jeune et jolie femme, une fille de dix ans affectueuse et docile, une superbe villa entourée d'espaces verdoyants qui scellent un bonheur tranquille.
      Pourtant, toute cette plénitude va basculer par une nuit d'été… 

      Dans cette neuvième production, l'auteur explore, avec la précision d'un orfèvre, la mécanique complexe de l'âme humaine. Par la magie des mots, il nous révèle ses excès, mais aussi toute sa fragilité. 
     Willy Grimmonprez n'a jamais à ce jour déçu son public, il voudrait le faire vibrer une fois encore.
  Jean Louvet
  http://www.dricot.be/162-le-poids-du-soupcon.html

   

  Extrait : 
     Il avait ce jour-là passé au crible tous les Javeau repris à l’annuaire téléphonique… Un seul de ses appels était resté sans réponse, la ligne était branchée en permanence sur un répondeur. Il avait noté l’adresse et s’était rendu sur place, le coeur battant. La maison était modeste, une affiche à la fenêtre annonçait une cérémonie religieuse chez lez Antoinistes. Il avait hésité à sonner, de crainte de voir sa visite importune. Il s’était toutefois décidé, poussé par ses sentiments passionnés. Amandine l’obsédait depuis leur première rencontre, mais il ne savait comment le lui dire ; il craignait un échec, qu’elle le trouvât sympathique sans plus.
      L’homme qui lui avait ouvert était âgé, il avait crié sur un chien de petite taille aboyant furieusement à ses pieds. Il avait fini par repousser l’animal derrière une porte.
      « Oui, c’est pourquoi ? »
      « Excusez-moi de vous déranger, monsieur. C’est bien ici qu’habite Mademoiselle Javeau ? »
      L’homme avait froncé les sourcils et dévisagé cet inconnu à l’allure rassurante :
      « De quelle Mademoiselle Javeau parlez-vous ? »
      Ignorant à ce moment le prénom de la jeune femme, John avait précisé :
      « Elle est employée à la compagnie d’assurance, la GKM. »
      « Vous parlez d’Amandine, ma petite nièce ? Que lui voulez-vous ? »
      « Prendre simplement de ses nouvelles, elle est souffrante, m’a-t-on dit ! »
      Le vieil homme avait pris un air embarrassé :
      « Amandine, je la vois rarement ! Mais qui êtes-vous, Monsieur ? »
      Avec plus d’assurance, John avait répondu :
      « Nous nous sommes rencontrés à l’agence où elle travaille et nous avons sympathisé. J’aimerais savoir comment elle se porte. »
      Le grand oncle avait montré un certain ennui, il avait confié sur un ton désabusé :
      « Je ne savais même pas que ma petite nièce était malade… Ça vous donne une idée des relations que nous entretenons ! Le père d’Amandine ne me parle plus depuis des années, alors vous comprenez… »
      « Vous savez tout de même où ils habitent ? »
      « Bien sûr, ils habitent Lombe, dans l’allée des Ormes, mais je ne saurais plus vous dire le numéro de la maison. Je me souviens d’un passage latéral et d’une grille sur le côté. »
      « Merci, Monsieur, vous êtes bien aimable, excusez-moi de vous avoir dérangé !
      L’homme l’avait suivi du regard jusqu’à sa voiture, puis il avait lentement refermé la porte. »


  votre commentaire
 • Titre : Antoine le Guérisseur (in Klosjes, klosjes... en andere verhalen)
  Auteur : Gustaaf Vermeersch
  Édition : Vlaamse pockets nr 143 (Hasselt, Uitgeverij Heideland) 1964

   

   

  ANTOINE LE GUERISSEUR

   

  DE mensen weten niet wat er in hun land omgaat, ze kennen de dansprocessie van Echternach, doch die van Jumet is hun onbekend - beide zijn weliswaar niet eender en men moet vroeg kunnen opstaan en een goede voetganger zijn om de plaats gezegd la terre à danse, gelegen tussen Vièsville en Gosselies, op het gestelde uur te kunnen bereiken. Toch is de processie van Jumet, die een ronde haalt van verscheidene uren (Jumet-Roux-Courcelles-Vièsville-Gosselies-Jumet), merkwaardig genoeg, hoewel ze niet op gans haar doortocht, doch slechts op dat vierkant stuk grond, la terre à danse, begint te dansen.

      Aldus zijn hier de santen en Christussen van Engeland en Amerika overbekend, doch onze sant, Antoine le Guérisseur, in ‘t Vlaams Antoine den Heeler, heeft nog de eer niet gehad, geloof ik, in enig blad van het land zijn naam vermeld te zien.

      Hij heeft echter de dagbladpers niet nodig om de roep van zijn faam te verspreiden; het gerucht van de wonderen die hij verricht overstroomt het land en ook kleine briefjes waarin beknopt over Antoine en over zijn godsdienst wordt gehandeld.

      Onlangs bereikte een van deze briefjes mijn afgelegen dorp en mijn aandacht werd aldus opnieuw getrokken op Antoine den Heeler, want het briefje was opgesteld in de Vlaamse taal.

      Ik zeg opnieuw, want ik kende de roem van Antoine sedert lang.

      Doch deze maal besloot ik af te reizen naar Jemeppe-sur-Meuse. Ik kwam daar aan om ongeveer halftien - juist om tien uur begint het ceremonieel. Onnodig de weg te vragen: reeds bij ‘t verlaten van de trein vormt zich werktuiglijk een hele stoet bedevaarders, zieken en gebrekkigen van allerlei soort en kunne, begeleid door gezonden, wandelen de zwarte straat op

      En, evenals overal waar bedevaarten voorbijtrekken, is de weg omzoomd door bedelaars, oude en jonge, blinde, manke, verminkte, ongeneesbare. Het schouwspel van deze lieden doet me twijfelen aan de kracht van de wonderdoener: de lieden komen van heel verre om genezing, en hier dicht bij hem zijn er zovele zieken, lammen, kreupelen... hoe wil hij die rond zich zien? Waarom geneest hij ze niet al ware ‘t maar als reclame?

      Doch de wonderdoener is barmhartig, hij ontneemt niemand zijn brood. Ziek of gebrekkelijk zijn is de stiel van deze lieden, hun broodwinning, het brengt hun op om te leven, ze hebben er geen belang bij te genezen, integendeel. En bovendien kunnen ze het gemoed der bedevaartgangers vermilderen, hen in de gelegenheid stellen een liefdedaad te plegen, iets dat de verdiensten altijd verhoogt, ook draagt hun aantal ertoe bij om de roem van de wonderdoener te verhogen en het geloof in hem te versterken; immers, ze wijzen op het feit dat zij kunnen leven door de mildheid alleen der dagelijkse bedevaartgangers, want de grillig, hoekige en hobbelige weg was met deze laatsten bezaaid!

     Stom en tragisch in hun ellende sleepten ze voort hun zieken en hun kinderen en soms ook nog zichzelf, uitgeput door de vermoeienis van een lange reis.

      Aan de hoek van een straat een nieuw huis en daaraan gebouwd een groter gebouw. Daar zie ik de mensen binnentrekken, ik kijk wat verbaasd: een tempel, de tempel van les Vignerons du Seigneur.

      Ik treed binnen, voel mij onthutst, ja, dat is het echte woord - en die onthutsing heb ik nog niet van mij kunnen krijgen; dat ontstaan van een nieuwe godsdienst lijkt ons, twintigste-eeuwers, zo vreemd, onthutsend... de zekerheid van die mensen dat ze het rechte pad gevonden hebben dwingt ons, twijfelaars, enige bewondering af, maar meer nog verbazing; wij hebben immers niet het geloof, we kunnen niet begrijpen, de grondvesten van dit gebouw ook schijnen ons zo wankelbaar...

      Ik heb mij neergezet in de tempel en kijk rond. De tempel is naakt, geen beelden noch gelijkenissen. In de grond van de zaal is de wand zwart en daar staat in witte letters de grondregel neergeschreven van de nieuwe godsdienst: Révélation de l’auréole de la conscience.

      Un seul remède peut guérir l’humanité: la Foi; c’est de la Foi que naît l’amour, l’amour qui nous montre dans nos ennemis Dieu lui-même...

      Vóór dit bord staat een verhoog en vóór dit verhoog een tweede, lager, als een bidstoel; de naakte wanden zijn met een galerij omgeven. Alles is nieuw, het gebouw wordt verwarmd door middel van stoom, verlicht met elektrische gloeilampen, zeer modern.

      Rondom mij een bont gewemel dat steeds aangroeit, de tempel vult zich. Vóór en achter mij Flaminds, zij mengelen er Leuvens, Tongerens enz. dooreen. Nevens mij een juffrouw die reeds uit Frankrijk komt en mij de wonderen verhaalt van de Guérisseur. Ze wees op haar eigen moeder, door alle geneesheren verlaten, die nu reeds in staat is zelf de bedevaart te doen na jarenlang te bed te hebben gelegen. Achteraan stond een vrouw genezen die sedert jaren met krukken liep; die genezingen waren niet te tellen.

      Rondom mij zuchtte men vol hoop en suste de wegkwijnende, geelzuchtige kinderen die jammerlijk huilden, halve doden rechtten zich een ogenblik en volgden met hoop in de blikken een soort suisse die gestadig rondwandelde.

      Tussen de ruggen door van uitgemergelde of uitgekinderde vrouwen zag ik hoe de tempel zich vulde met een zeer verscheiden menigte: officieren in dienstkledij, spoorwegmannen van allerlei graad, dames uit de hoge wereld en toeristen die ik, vóór mijn vertrek, in Brussel gezien had.

      Doch daar treedt uit een poortje, in de linkerwand aangebracht, een man gekleed als een Engelse pastoor, doch met grote neervallende knevels. Dit is Antoine le Père niet, verzekert me de juffrouw, nevens mij. Antoine draagt lang haar en volle baard, evenals Christus. Hij eet nooit vlees, eieren, melk, noch iets wat van dieren voortkomt, hij is volledig vegetariër en leeft opgesloten in eenzaamheid.

      De man heeft zich neergezet achter een soort bidstoel en laat de blikken dolen over de menigte. Hij spreekt de mensen aan: mes frères, slaat enige bladen geel papier om en leest luide, de aanstaande komst aankondigend van Notre Père die op het verhoog zou verschijnen een korte wijle, om tien ure. Hij vervult de rol van Johannes de Doper. De vader, zegt hij nog, komt er een ogenblik zich afzonderen en allen die iets te vragen hebben bekomen voldoening, innerlijk moet men de vraag stellen.

      Van tijd tot tijd herhaalt hij dit, allen zullen voldoening bekomen. Hij voegt erbij dat de Guérisseur niet meer afzonderlijk ontvangt; een dame vervangt hem, wie in hem vertrouwt bekomt evengoed voldoening door deze vrouw.

      Een paar vrouwen in ‘t zwart gekleed, bijzondere kledij, wandelen tussen de lieden en maken kond dat de Révélation du Guérisseur te bekomen is nevens de tempel.

      Doch daar is het uur: de deur gaat open, Antoine komt binnen, iedereen staat recht. Hij stapt met veerkrachtige tred naar het verhoog. Een dichte haartooi, peper en zout, daalt hem over de schouders, zijn gezicht is dicht met baard bewassen, hij heeft het uitzicht van een aartsvader, zoals die op oude prenten staan afgebeeld.

      Midden op het verhoog blijft hij rechtstaan, richt zijn blikken star in de hoogte. Na een tijdje strekt hij de hand uit over ‘t midden van de zaal, vervolgens links, daarna rechts, zeer traag en met statig gebaar.

      Daarop trekt hij weg.

      ‘Broeders,’ zegt de voorloper, ‘gij hebt allen voldoening bekomen!’

      Hiervan schijnen er velen niet overtuigd, ze scharen zich links, tegen een deur waarachter de dame zit die optreedt in ‘Zijn’ naam. Een van de priesteressen komt deze mensen verzekeren dat zij bij dit bezoek geen voordeel kunnen halen, dat het slechts voor dezen is die te laat komen. Al de aanwezigen hebben voldoening bekomen, daar valt niet over te praten, blijkt dit niet onmiddellijk dan zal het blijken binnen een uur, een dag, maar toch zal het blijken.

      Die arme drommels laten zich niet overtuigen, ik ook niet. Na een beetje wachten word ik binnengeleid. Een klein kamertje, zwart bord op de tegenovergestelde muur, zelfde lering als in de tempel; een lange, grijze, magere vrouw gekleed met het bijzonder kostuum staat er recht.

      Ze vraagt of ik sedert lang de wens koesterde te komen, ‘k geef een vaag antwoord. Ze draait en wringt, als bemerkt ze iets in de tegenovergestelde hoek, ik keer me werktuiglijk om, maar zie niemendal. Ik wens te weten, vraag enige inlichtingen over een bijzonder geval. Niets gekort: het brave mens antwoordt maar steeds: ‘Ayez confiance en lui, le Père, appelez-lui en aide partout et toujours, il vous aidera.’

      Onder ‘t spreken schijnt ze gestadig iets te zoeken in die hoek, alsof haar antwoord gedicteerd stond in een voor mij onzichtbaar schrift.

      ‘k Zie dat aandringen nutteloos is en ik neem afscheid van het brave mens – ‘t ziet er mij een heel goede ziel uit - ze reikt me de hand.

      Nevens de tempel koop ik het zwarte boek, gedrukt met heel grote letters; Culte Antoiniste, is de titel, révélation par Antoine le Guérisseur.

      Ik sla het boek open en zie dat Antoine God aanroept, zijn volgelingen echter zeggen: ‘Appelez lui, le Père, le Guérisseur.’ ‘Alzo,’ dacht ik, ‘ontstaan de afwijkingen...’

   

  Uit De Week, 5 november 1910, p. 1-2.

   

  Traduction :

      LES gens ne savent pas ce qui se passe dans leur pays, ils connaissent la procession dansante d'Echternach, mais ils ne connaissent pas la procession de Jumet – les deux ne sont pas les mêmes et il faut pouvoir se lever tôt et être un bon piéton pour atteindre le lieu appelé la terre à danse, situé entre Viesville et Gosselies, à une heure déterminée. Pourtant, la procession de Jumet, qui fait un tour de plusieurs heures (Jumet-Roux-Courcelles-Viesville-Gosselies-Jumet), est assez curieuse, bien qu'elle ne soit pas dansée sur tout son passage, mais seulement sur la terre à danse, ce carré de terrain.
      De la même façon, on connaît ici les Saints et les Christs d'Angleterre et d'Amérique, mais notre Saint, Antoine le Guérisseur, en flamand Antoine den Heeler, n'a pas encore eu l'honneur, je crois, de voir son nom mentionné dans aucun magazine du pays.
      Cependant, il n'a pas besoin de la presse quotidienne pour répandre l'appel de sa gloire ; la rumeur des miracles qu'il accomplit inonde le pays et aussi de petites notes traitant brièvement d'Antoine et de sa religion.
      Récemment, l'une de ces notes est parvenue dans mon village éloigné et mon attention a de nouveau été attirée sur Antoine le Guérisseur, parce que la note était écrite en langue flamande.
      Je dis de nouveau, parce que je connaissais la renommée d'Antoine depuis longtemps.

      Et cette fois, j'ai décidé de me rendre à Jemeppe-sur-Meuse. J'y suis arrivé vers dix heures et demie – la cérémonie commence à dix heures du soir. Inutile de demander le chemin : déjà à la sortie du train, tout un cortège de pèlerins, malades et infirmes de toutes sortes et de tous sexes, accompagnés de personnes en bonne santé, se forment sur la rue noire.
      Et, comme partout où passent les pèlerinages, le chemin est bordé de mendiants, vieux et jeunes, aveugles, boiteux, mutilés, incurables. Le spectacle de ces gens me fait douter de la puissance du faiseur de miracles : les gens viennent de loin pour guérir, et ici près de lui il y a tant de malades, de boiteux, de paralysés.... Comment ne peut-il les voir autour de lui ? Pourquoi ne les guérit-il pas en gage de publicité ?
      Mais le faiseur de miracles est miséricordieux, il ne prend le pain de personne. Être malade ou déficient, c'est le style de vie de ces gens, c'est leur gagne-pain, c'est leur donner vie, ils n'ont aucun intérêt à guérir, bien au contraire. Et en outre, ils peuvent réduire l'humeur des pèlerins, leur donner l'occasion de leur donner l’occasion de commettre un acte d'amour, ce qui augmente toujours leurs mérites, et aussi aider à augmenter la gloire du faiseur de miracles et à renforcer la foi en lui ; après tout, ils soulignent le fait qu'ils ne peuvent vivre que de la bonté des pèlerins quotidiens, car la route capricieuse, anguleuse et cahoteuse en était toute parsemée !
     Stupides et tragiques dans leur misère, ils ont traîné leurs malades et leurs enfants et parfois même eux-mêmes, épuisés par la fatigue d'un long voyage.
      Au coin d'une rue, une maison neuve et un bâtiment plus grand ont été construits. Là, je vois les gens entrer, j'ai l'air un peu surpris : un temple, le temple des Vignerons du Seigneur.
      J'entre, je me sens déconcerté, oui, c'est le vrai mot – et je n'ai pas encore réussi à me détacher de cette confusion ; cette création d'une nouvelle religion nous semble, au XXe siècle, si étrange, déconcertante... La certitude de ces gens qu'ils ont trouvé le bon chemin nous oblige, sceptiques, à un peu d'admiration, mais encore plus d'étonnement ; car nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas comprendre, les fondations de cet édifice nous semblent aussi si instables....
      Je me suis placé dans le temple et j'ai regardé autour de moi. Le temple est nu, sans images ni ressemblances avec aucun autre. Au niveau du sol de la pièce, le mur est noir et de là, en lettres blanches, la règle de base de la nouvelle religion est écrite : Révélation de l’auréole de la conscience.
      Un seul remède peut guérir l’humanité : la Foi ; c’est de la Foi que naît l’amour, l’amour qui nous montre dans nos ennemis Dieu lui-même...
      Devant cette plaque, il y a une tribune et devant elle une deuxième, plus basse, comme une chaire de prière ; les murs nus sont entourés d'une galerie. Tout est neuf, le bâtiment est chauffé à la vapeur, éclairé par des ampoules électriques, très moderne.
      Tout autour de moi, un essaim coloré qui grandit tout le temps, le temple se remplit tout seul. Avant et derrière moi des Flamands, s’attroupent des gens de Louvain, de Tongres, etc. A côté de moi, une enseignante qui vient même de France et me raconte les miracles du Guérisseur. Elle a montré du doigt sa propre mère, abandonnée par tous les médecins, qui est déjà capable de faire le pèlerinage elle-même après avoir été alitée pendant des années. À l'arrière, se tenait une femme qui marchait avec des béquilles depuis des années.
      Autour de moi, ils soupiraient d'espoir, et les enfants languissants, au teint jaunis, qui pleuraient misérablement, à moitié morts se redressèrent un instant, et avec de l'espoir dans les yeux, ils suivaient une sorte de garde suisse qui marchait sans cesse.
      Entre les dos de femmes émaciées ou enfantines, j'ai vu comment le temple était rempli d'une foule très diverse : officiers en tenue de service, cheminots de tous grades, dames du haut monde et touristes que j'avais vus à Bruxelles avant mon départ.
      Mais là, par une petite porte dans le mur gauche, un homme vêtu en curé anglais, mais avec une grosse moustache tombante. Ce n'est pas Antoine le Père, m'assure la dame, à côté de moi. Antoine a les cheveux longs et la barbe pleine, comme le Christ. Il ne mange jamais de viande, d'œufs, de lait, ni rien provenant d'animaux, il est complètement végétarien et vit confiné dans la solitude.
      L'homme s'est placé derrière une sorte de chaire de prière et passe en revue du regard la foule. Il s'adresse aux gens : mes frères, retourne quelques feuilles de papier jaunes et lit à haute voix, annonçant la venue de Notre Père qui apparaîtra sur l'estrade un peu plus tard, à dix heures. Il remplit le rôle de Jean-Baptiste. Le père, dit-il, vient un moment pour se recueillir, et tous ceux qui ont quelque chose à demander obtiennent satisfaction, il faut se poser la question en soi.
      De temps en temps, il le répète, tout le monde sera satisfait. Il ajouta que le Guérisseur ne recevait plus séparément ; une dame le remplaçait, et quiconque lui faisait confiance obtenait aussi satisfaction de cette femme.
      Quelques femmes, vêtues de noir, vêtues de vêtements spéciaux, marchent parmi les gens et annoncent que la Révélation du Guérisseur est disponible à côté du temple.
      Enfin c’est l'heure : la porte s'ouvre, Antoine apparaît, tout le monde se lève. Il avance à un rythme soutenu jusqu'à la tribune. Des cheveux denses, poivre et sel, tombent sur ses épaules, son visage est couvert par une barbe, il a l'apparence d'un patriarche, comme le montrent les anciennes gravures.
      Au milieu de la tribune, il s'arrête, il dirige son regard vers le haut. Au bout d'un moment, il étend la main au milieu de la pièce, puis à gauche, puis à droite, très lentement et d'un geste majestueux.
      Puis il disparaît.
      ‘Frères’, dit le premier, ‘vous avez tous obtenu satisfaction !’
      Beaucoup n'en semblent pas convaincus, ils se rassemblent à gauche, contre une porte derrière laquelle se trouve la dame qui agit en ‘Son’ nom. Une des prêtresses est venue assurer à ces personnes qu'elles ne pouvaient pas profiter de cette visite, c'est seulement pour les retardataires. Toutes les personnes présentes ont eu satisfaction, inutile d'en dire plus, si cela ne se voit pas immédiatement, alors cela se passera dans une heure, un jour, mais ce sera toujours le cas.
      Ces pauvres bougres ne sont pas convaincus, et moi non plus. Après un peu d'attente, je suis appelé. Une petite pièce, un tableau noir sur le mur opposé, le même enseignement que dans le temple ; une femme longue, grise, maigre, vêtue du costume spécial se tient droite.
      Elle me demande si cela fait longtemps que je voulais venir, je donne une réponse vague. Elle se retourne et se tortille, comme si elle remarquait quelque chose dans le coin opposé, je me retourne mécaniquement, mais je ne vois aucune rien du tout. J'aimerais savoir, demander des informations sur un cas particulier. Peine perdu : cette brave personne répond mais toujours : ‘Ayez confiance en lui, le Père, appelez-lui en aide partout et toujours, il vous aidera.’
      Tout en parlant, elle semble constamment à la recherche de quelque chose dans ce coin, comme si sa réponse était dictée dans un scénario qui m'est invisible.
      Je vois qu'insister est inutile et je dis au revoir à la brave personne – il me semble que c'est une très bonne âme – elle me tend la main.
      A côté du temple, j'achète le livre noir, imprimé en très grandes lettres ; Culte Antoiniste, est le titre, révélation par Antoine le Guérisseur.
      J'ouvre le livre et je vois qu'Antoine fait appel à Dieu, mais ses disciples disent : ‘Appelez lui, le Père, le Guérisseur.’ ‘Et bien, pensai-je, ‘les désaccords commencent...’


  votre commentaire
 • Béatrice ELLIOT - Le culte Antoiniste (Armanac nissart 1937)

  LE CULTE ANTOINISTE

   

  AVANT-PROPOS

      Plus on pénètre les religions primitives ou évoluées, plus on est étonné et déçu de constater le peu d'influence profonde qu'elles ont eu sur la moyenne de l'humanité. Entre la religion et la vie, il y a toujours eu « décalage », ce qui prouve que l'homme est plus naturellement porté à jouir de la vie matérielle qu'à s'inquiéter de sa destinée future. C'est pour cette raison que les religions ont valu en définitive ce que valaient les hommes qui les pratiquaient. Qu'est-ce à dire ? Ce monde ne serait-il fait que pour une élite allant joyeusement au sacrifice pour sauver une humanité qui n'a cure de son inconscience ? Des Hommes ont toujours surgi apportant des Révélations diverses, mais toutes également chargées d'une même espérance : sauver l'homme et lui assurer un bonheur ineffable dans une autre ou dans d'autres vies : et en attendant, le délivrer des maux apparents ou réels d'ici-bas. Le Père Antoine, dit « le Guérisseur », est un de ces inspirés qui a cherché à résoudre le problème de la divinité, de l'homme de l'au-delà, et qui a trouvé dans la Foi et dans l'Amour qui naît de cette foi, la base d'une nouvelle religion appelée « Culte Antoiniste ».

   

  II. — L'HOMME

      Né à Mons, près de Liège, en 1846, Louis Antoine, fils de mineur, fut le cadet de onze enfants. Ses parents étaient de très braves gens, et sa mère, très bonne et très charitable, faisait du bien à tous les déshérités de la vie malgré ses occupations et ses charges. Cet enfant ne connut donc, dès qu'il put comprendre, que le bon exemple. Dès l'âge de douze ans il dut travailler et descendit à la mine avec son père. Il était déjà sérieux, raisonnable et très pieux. Plus tard, il quitta la mine et devint ouvrier métallurgiste. Après son service militaire, il travailla en Allemagne, et en 1873, revint au pays pour se marier avec une fille de chez lui. Ils eurent un fils la même année. De 1879 à 1886, il travailla en Russie, y fit des économies et revint se fixer à Gemeppe-sur-Meuse avec sa femme et son fils. En 1893, un grand deuil se produisit : la mort de ce fils unique. Le ménage en éprouva un chagrin profond. Bien des années auparavant. Louis Antoine avait tué un homme accidentellement au régiment, et ces deux morts eurent une grande influence sur ce catholique convaincu. Devant cette double épreuve, Louis Antoine, aidé de sa femme, va désormais s'oublier lui-même pour se vouer à l'humanité souffrante et la soulager, puis la sauver.

   

  III. - LE GUERISSEUR

      Il fit d'abord du spiritisme, mais insatisfait, s'éloigna peu à peu du cercle spirite qu'il avait fondé : « les Vignerons du Seigneur ! ». Il se consacra alors de toutes ses forces à la guérison des malades. Il s'acquit une renommée telle que des centaines de malades venaient à lui chaque jour. Devant une telle affluence, le Corps médical le fit poursuivre en 1901 et 1907, mais il fut acquitté les deux fois. Toute son attention se porte désormais sur la morale, et sous la double influence du catholicisme et du spiritisme, il se mit à révéler chez lui, chaque dimanche, « le nouveau Spiritualisme », nommé plus tard « l'Antoinisme ».
      L'homme était alors strictement végétarien, vivait dans la solitude et la méditation, fixait les grandes lignes de son culte pour ses disciples, et donnait sa substance ! à tous les malheureux avec une ferveur presque surhumaine. Pour lui, nuits et jours n'étaient pas assez longs, et il s'épuisait à la tâche. Entouré de malades, Antoine se mettait en quête d'âmes pour sauver des corps. Il soignait, il guérissait le corps par l'âme. Il traitait par la Foi, et la Foi accomplissait des miracles. Il proclamait qu'il avait trouvé le moyen de guérir l'humanité en proie à une unique maladie : la matière, c'est-à-dire l'essence du mal. Tous les maux prenaient un sens et devenaient des « épreuves » destinées à assurer le progrès. Peu à peu son enseignement se fixait, et dès 1906, le « Culte Antoiniste » s'établissait à la satisfaction de tous les fidèles et prenait de suite une importance réelle. Louis Antoine, devenu « le Père », était adoré de tous. Usé par sa tâche colossale, il succombait le 25 Juin 1912 malgré l'aide efficace de sa femme et de ses disciples.
      Après sa mort, la religion antoiniste prit un développement inattendu. Dès 1922, « le culte antoiniste », reconnu d'utilité publique en Belgique, comptait déjà seize temples. Il y en a quarante-cinq à l'heure actuelle, plus une trentaine de « centres », et dès le début un fut créé à Monaco, un autre à Nice. Le Père a délégué ses pouvoirs à sa femme avant de mourir, et celle-ci prend le nom de « Mère ». Le culte est fixé en une véritable liturgie recueillie dans les « livres sacrés » de l'Antoinisme. « Frères » et « Sœurs » ont un uniforme. Les hommes portent la robe noire et le chapeau à larges bords, les femmes, une jupe noire à plis, un fichu noir et un bonnet de même couleur que surmonte un voile. Le culte est gratuit et ouvert à tous sans distinction de religion. Les Antoinistes ont leurs emblèmes : l'Arbre de la Science de la Vue du Mal et le Drap vert pour les enterrements. Les fidèles se réunissent pour entendre la lecture des livres sacrés, et les temples ne ferment ni le jour, ni la nuit, pour les malades.
      Louis Antoine, l'humble mineur, devenu Prophète, est, pour bon nombre de ses adeptes, la réincarnation du Christ.

   

  IV. — LE PROPHÈTE

      La Révélation du Père Antoine se produisit après des années d'efforts, de recherches, de méditations et de contact avec l'humanité douloureuse.
      Le Père, sans être instruit, avait beaucoup lu et possédait le robuste bon sens de l'homme du peuple. Il avait aussi une grande sensibilité, enfin et surtout un pouvoir magnétique qui servit sa cause. Il l'a dit lui-même au début de son œuvre : « Je ne suis qu'un guérisseur et un médium comme tant d'autres. » Pour que son œuvre fut durable, il s'agissait de créer une véritable liturgie, et c'est ce qu'il avait en vue en résumant le fruit de ses longues réflexions et méditations sur Dieu, l'Homme, l'Infini. Ses livres sont considérés comme des livres sacrés par tous les adeptes, et à chaque service on en lit de longs paragraphes.
      « Le Petit Catéchisme Spirite », publié en 1896, fut présenté comme l'ouvrage de l'Esprit de Vérité.
      « L'Enseignement » d'Antoine le Guérisseur fut recueilli en 1905 par ses disciples.
      Ces deux ouvrages sont antérieurs à la Révélation proprement dite, et on y observe un certain détachement du spiritisme. Le Père va désormais prêcher le « Nouveau Spiritualisme » fondé sur la base inébranlable de la foi pure.
      En 1908 et 1909 paraissaient la « Révélation » et le « Couronnement » qui résument tout son enseignement et suffisent à exposer ses vues et sa doctrine. En 1909, il commençait la publication de l' « Unitif » destiné à éclaircir bon nombre de points incompris par ses adeptes.
       Nous verrons en serrant les textes de plus près que le Père est loin d'être clair malgré ses répétitions, mais comment pouvait-il en être autrement quand il s'agit de fluides, de courants, de pensées et de sentiments, de tant d'éléments mystérieux presque insaisissables, dans leur mobilité, leur variété et leur complexité. Quoiqu'il en soit, le Père ; est inlassable, ne se rebute jamais, et s'efforce de fixer les points essentiels de sa doctrine, de les river, comme s'il s'agissait d'un travail métallurgique.
      La « Révélation », composée de dix principes que nous résumerons brièvement :
      L'amour de Dieu réside au sein de l'Homme de toutes les croyances ou incroyances.
      La morale s'enseigne par l'exemple. Il ne faut voir le mal en rien.
      En agissant envers son semblable en frère, on ne fait la charité qu'à soi-même.
      Aimer ses ennemis et voir le mal en soi plutôt qu'en eux.
      La cause de la souffrance est dans l'incompatibilité de l'intelligence avec la conscience.
      Tout ce qui nous est utile pour le présent comme pour l'avenir, si nous ne doutons en rien, nous sera donné par surcroît.
      Tous les problèmes généraux de morale sont discutés et interprétés par le Père. 
     En examinant les « lois de la conscience », il affirme que l'amour existe partout, et qu'amour, intelligence et conscience réunis constituent une unité, le grand mystère, Dieu.
      Quant à « l'origine de la vie », le Père dit que la vie éternelle est partout, et que les fluides existent à l'infini et de toute éternité.
      Le problème du « Mal » est résolu dans le sens de la non-existence de celui-ci :
  « Nous ne souffrons que par l'imagination du mal qui est en nous. Dieu, étant tout amour, ne peut avoir créé le Mal. »
      La prière réside plus dans les actes que dans les paroles. Elle est « dans l'action dictée par la conscience d'où peut résulter le bien. »
      Quand il s'agit « de la Science et de la Foi », le Père affirme que l'instruction n'est pas indispensable à l'amélioration des hommes. Connaître, ce n'est pas savoir, et c'est notre propre effort qui doit tout nous révéler. En nous améliorant, nous atteignons à des fluides de plus en plus éthérés.
      « La pensée » a de l'importance, et travailler à l'acquérir, c'est se préserver des mauvais fluides.
      Le Père conclue sur le problème « Dieu ».
      L'amélioration morale est le but de la vie, et Dieu, c'est l'amour ; et tout ce que nous pouvons acquérir de savoir émane de cet amour. La cause de tous nos obstacles est l'intelligence, et nous sommes dans notre faiblesse des dieux imparfaits. La Foi et l'Amour ne s'acquièrent que par le travail moral. Répétons-nous bien surtout que nous ne pouvons aller à Dieu que par l'intermédiaire de notre semblable, en nous efforçant d'aimer.
      Loi de progrès, loi d'amour, loi divine, c'est tout un, et c'est le fond de la « Révélation » qui nous conduit au « Couronnement » (où Dieu parle).
      « Le Couronnement » est si important, qu'à lui seul, il pourrait constituer le livre sacré de l'Antoinisme. C'est l'œuvre révélée par excellence. Il a une autre originalité : la création de « l'Arbre de la Science de la vue du Mal », qui est une nouvelle interprétation d'Adam et d'Eve, de leur rôle divin et humain, de leur chute. Le péché d'Adam, c'est la vue du mal, le serpent ayant été considéré comme Dieu. Adam n'existait que spirituellement, il est le moi conscient, et Eve qui n'existe qu'en apparence, le moi intelligent. Telles sont les deux individualités qui sont en nous : l'une réelle, l'autre apparente. Nous n'existons réellement que par le moi conscient ; le moi apparent est notre incarnation, notre imperfection. Pour pénétrer la réalité, nous devons démolir la vue du mal, c'est-à-dire reprendre le chemin entrepris dès le principe pour débarrasser l'Arbre de la Science du dernier atome de cette matière pour laquelle il nous a engendrés. Dès ce jour, on ne dira plus l'Arbre de la Science du bien et du mal, mais de la vue du mal, tel est son véritable sens. Ce long développement est nécessaire à la compréhension de l'emblème de « l'Arbre de la Vue du Mal » qui occupe une place prépondérante dans les Temples antoinistes. 
      Le Père enseigne encore le sens réconfortant de « l'Epreuve ! » auquel il ajoute une grande importance, puisque c'est d'elle que vient tout progrès. 
     Les problèmes de l'Intelligence, de la Conscience, de la Réincarnation sont résolus par lui dans le sens de la Foi déjà exposée dans sa Révélation. Il est bon d'y revenir, comme il a tenu à le faire.
      C'est en le moi intelligent que nous sommes incarnés. L'âme imparfaite reste incarnée jusqu'à ce qu'elle ait surmonté son imperfection.
      Nous nous réincarnons chaque fois avec un système nouveau. L'intelligence est la faculté qui sert à nous assimiler les fluides pour en obtenir la pensée. Fluides et pensées sont matériels, nous devons les surmonter pour progresser. L'intelligence ne peut jamais atteindre à la cause, l'essence des choses lui échappe.
      Dieu réside exclusivement au sein de l'homme. L'amour, l'intelligence et la conscience constituent une unité, le mystère Dieu. Nous sommes notre dieu, notre démon.
      Le Père revient sur cette foi qui lui est si chère :
      « Sachons que nous sommes Dieu nous-mêmes, que si nous voulons, nous pouvons. »
      « Nous sommes Dieu pour autant que nous le possédons. Dieu est en nous, et nous en lui ; par son amour nous pouvons tout. »
      Notre processus moral est le suivant : l'amour a d'abord sur nous tout empire, ensuite la spiritualité» enfin la matière.
      Rien n'existe matériellement s'il n'existe spirituellement : tout est l'effet des fluides qui constituent ensemble la spiritualité.
      La Conscience nous indique le chemin du bonheur. Dieu est la vertu par excellence, l'Amour.
      Le Père avait enfin convaincu ses adeptes de la grande loi de solidarité humaine, en leur démontrant qu'on ne peut arriver à Dieu que par l'amour d'autrui.
      Cette guérison du corps par l'âme et cet altruisme militant constituent la partie la plus convaincante et la plus attachante de la doctrine du Père. C'est par cet altruisme surtout que le Père se rapproche du Christ.

   

  V. — L'ANTOINISME COMME RELIGION

  Ainsi, cet homme aux pouvoirs guérisseurs si étendus avait souhaité fonder une religion basée sur la morale, et à force de tâtonner et surtout d'aimer ses frères, il y était arrivé.
      Sa religion est-elle originale ? Apporte-t-elle des éléments nouveaux ? Pour nous qui avons eu le privilège pendant des années, en Angleterre, de voir de près tant de religions, nous sommes obligés de répondre par la négative.
      Le Père a été très influencé par la « Théosophie », la « Science Chrétienne » et surtout le « Catholicisme » qu'il pratiqua assez tardivement dans la vie. Le « Spiritisme », sans aucun doute, l'a atteint aussi, mais moins profondément qu'on ne le croit généralement.
      A la « Théosophie », il a pris l'idée de l'universalité de la vie et de la fraternité. Il lui a emprunté aussi ses idées d'évolution et de réincarnation. Il a eu de la science du bonheur une conception analogue. Enfin, il est en harmonie absolue avec l'essence de la théosophie, à savoir que l'homme, étant lui-même divin, connaît Dieu et partage sa vie. Voici pour le côté moral et intellectuel de l'œuvre du Père. Il va sans dire que la « Théosophie » se rapproche bien plus de la science pure et a pénétré les lois de la vie et de l'être avec une tout autre profondeur. Le grand livre d'Hélène Blavatsky, la fondatrice de la Société de Théosophie, intitulé « la Doctrine secrète », date de 1888.
      « L'Antoinisme » se rapproche encore de « la Science Chrétienne » (Christian Science), fondée en 1875 en Amérique, à Boston. C'est à une autre femme, Marie Baker- Eddy, que revient le mérite de la publication de « la Science Chrétienne » en 1866. La « Science Chrétienne » guérit les malades. Elle remplace les croyances matérielles par des idées spirituelles. Pour elle, la guérison ne vise pas qu'au bien-être physique, mais à l'élimination du penser et des actes erronés. L'Esprit, bien infini, est la seule cause de tout ce qui existe, donc le mal qui ne fait pas partie de la création divine, ne peut avoir ni réalité, ni pouvoir. Dieu est tout en tout, et le mal, y compris la maladie, est irréel. Les « Scientists », comme- le Père Antoine, ont eu plus d'une fois maille à partir avec la Justice.
      On voit combien l' « Antoinisme » et la « Science Chrétienne » sont proches aussi dans la croyance et le but poursuivis.
      Le « Spiritisme » eut sur le Père Antoine une influence indéniable, et le convainquit de l'existence des fluides qui emplissent l'Univers. Pour cet homme robuste et sain, le côté occulte du Spiritisme le gêna et finit même par le rebuter. Bien des fois, les « esprits », sans lui paraître suspects, l'étonnèrent par leur manque de bon sens et leur éloignement du chemin de la vérité. Les manifestations matérielles lui déplurent en outre, mas il resta convaincu que les esprits désincarnés nous guident et nous donnent l'exemple de l'Amour. Il ignora très probablement l'œuvre spirite du grand scientifique anglais, Sir Oliver Lodge, et il était mort quand parut « Raymond ».
      Au « Christ » et au « Catholicisme », le Père doit sans aucun doute le meilleur de lui et de son œuvre. C'est en songeant à cette dette du Père et à la nôtre, qu'une pensée de Pascal nous revient, pensée bien à sa place ici ; « Ceux à qui Dieu a donné la religion par sentiment du cœur, sont bienheureux et bien légitimement persuadés. »

   

  VI. - CONCLUSION

      Devant cette religion qui a pris une si étonnante amplitude après la mort du Père, nous conclurons qu'un « fluide d'amour » baigne le cœur de tout homme, et que c'est le fluide que les adeptes ont voulu recevoir du Père, autant peut-être que la guérison de leurs maux.
      Le développement de l' « Antoinisme » a quelque chose de paradoxal sans le Père vivant et agissant, mais celui-ci n'avait-il pas dit à propos de sa mort : « Qu'y aura-t-il de changé ? Je pourrai réconforter de l'Au-delà tous ceux qui ont foi en moi. »
      Le « Culte Antoiniste » est d'une grande simplicité, mais la lecture des « livres sacrés » sans commentaires ou explications nous a paru d'une assimilation problématique pour les fidèles.
      Quoiqu'il en soit, la Foi faite d'Amour a trouvé une fois de plus un écho profond dans toute une humanité douloureuse et souffrante.
      Toute forme de religion, qui vient au secours des déshérités et les soulage, a droit à notre respect et à notre estime.
      Nous avons tenu, pour notre part, à l'examiner en toute impartialité.
      Puissent les adeptes du « Père Antoine » être des successeurs dignes de Celui, qui, dans sa grande humilité, refusa toujours d'être appelé « le Seigneur » par ses Frères, et choisit le doux nom de « Père ».

  Béatrice ELLIOTT.
      Monte-Carlo, Septembre 1936.

   

  Paru dans l’Armanac nissart de 1937, pp.26-34.

   

  Béatrice Elliott est l’auteure, entre autres, de
  - Triptyque corse. Jean-Wallis Padovani, J. A. Mattei, Pierre Leca... (1935),
  - Louis Cappatti, historien du Comté de Nice, poète, critique, conteur (1936),
  - Émile Ripert, poète et humaniste de Provence (1938),
  - Essais niçois. Nietsche et Èze, rocs mystiques. Le Vieux Nice (1939).

  Associée à Louis Cappatti, historien de Nice, elle écrit :
  - Indulgence plénière (1938),
  - Laghet, refuge religieux de la Riviera (1939, Dès le XVIIe siècle, la commune possède une chapelle dédiée à la Vierge Marie qui se manifeste par des guérisons miraculeuses ; le sanctuaire Notre-Dame de Laghet est aujourd'hui l'un des plus fréquentés en France par des pèlerins venus de tous les pays),
  - Berre-les-Alpes : premier relai de la Méditerranée à l'Alpe (1940).

  Traductrice du roman de l'écrivaine et suffragette britannique Beatrice Harraden Out of the Wreck I Rise (1914) sous le titre "Je domine les ruines..." (1922)


  votre commentaire
 • Christophe Bourseiller, Guide de l'autre France (2014)temple antoiniste
  34 rue Vergniaud
  75013 Paris

      Nourrissant depuis toujours un intérêt soutenu pour les dissidences de tout poil, je ne pouvais qu'être attiré par ce clocher vert et ce joli temple dédié à l'antoinisme, qui domine le croisement de la rue Wurtz et de la rue Vergniaud. Cette religion minoritaire a été fondé en 1910 par Louis Antoine. Le culte est apparu en Belgique mais a rapidement essaimé, sans pour autant détrôner le catholicisme romain. Disciple du spirite Allan Kardec, Louis Antoine manifesta toute sa vie des dons de guérisseur. Il est décédé en 1912. L'antoinisme compte sur le territoire français trente et un temples. On ne peut pas ne pas remarquer l'accoutrement des femmes qui tiennent celui de la rue Vergniaud, car il y a là quelque chose d'un peu bigoudin.

   

  temple antoiniste
  8-10 impasse Roux
  75017 Paris
  ouvert tous les jours.

      Les antoinisme défendent une esthétique très spécifique. Leurs temples aux toits pentus évoquent un peu les maisons anciennes de la Nouvelle Angleterre. C'est le cas de ce site ancien fondé en 1955 dans une discrète impasse du XVIIe arrondissement, qui donne dans la rue Desrenaudes. Flotte ici un parfum d'inhabituel, d'insolite, comme un coup de canif dans la réalité. Au fronton, cette inscription laconique : « Culte antoinisme ».

   

   

  Christophe Bourseiller, Guide de l'autre France :
  Lieux underground, cool, minoritaires, ésotériques ...
  Fayard, 2014 - 288 pages 

   


  votre commentaire
 • L'Antoinisme, une religion belge (film en prévision)

  L'Antoinisme Une religion Belge

  Voici l’histoire incroyable de l’ouvrier Antoine devenu prophète.

  Au début du XXème siècle, Louis Antoine, un mineur de la banlieue liégeoise, crée une nouvelle religion : le culte antoiniste. 

  Un courant religieux, qui très vite, dans les années 1910-1915, a eu des centaines de milliers d’adeptes en Wallonie, en France et dans d’autres pays d’Europe, au point de commencer à mettre en danger le pouvoir de l’Eglise catholique dans nos régions. 

  Aujourd’hui encore, il existe des temples antoinistes dans de nombreuses villes de Belgique, de France et même au Brésil.

  Ce film documentaire  va retracer l’incroyable devenir de Louis Antoine et l’incroyable développement d’un courant religieux oublié de l’histoire de Belgique.

  Ce film documentaire va partir des éléments qui demeurent aujourd’hui de ce culte.
  Un  culte mystérieux, dont les temples existent encore un peu partout en Belgique et en France,  dont les adeptes portent encore la parole  et au nom duquel des actes de guérison  se perpétuent toujours.

  L’ensemble du récit suivra les mots de Robert Vivier, à travers des extraits de son livre « Délivrez-nous du mal » qui a su compter de manière si juste, sans ironie mais également sans aucune forme de fascination, l’histoire incroyable de l’ouvrier Antoine devenu prophète.

  La naissance, la création d’une religion est un phénomène rare et fascinant.

  Nous sommes toujours en plein questionnement par rapport à la réalité des faits historiques qui ont mené au développement du christianisme, par exemple.  Mis à part les évangiles et les actes des apôtres qui ont été écrit des dizaines d’années après la vie de Jésus de Nazareth, nous avons très peu de témoignages, mis à part quelques textes de Pline le jeune, Tacite ou de Flavius Joseph.

   

  Bien sûr l’Antoinisme n’a pas eu le retentissement du christianisme, mais  retracer comment Antoine, ce mineur anonyme est devenu en très peu de temps et très loin hors de nos frontières, uniquement par le bouche à oreille, une sorte de prophète, reconnu  à la fois pour sa puissance de guérison  et le nouveau message qu’il transmet, au point qu’il sera comparé au Christ par beaucoup  de ses contemporains…  retracer  donc cette épopée, partie d’un monde ouvrier  en révolte  et qui ne veut plus croire à ce que l’on lui dit de croire, me semble passionnant.

   

  Malgré sa modestie, la figure d’Antoine devait être étonnement charismatique, et la puissance de la rumeur énorme, pour qu’en si peu de temps - quelques années - des temples antoinistes se construisent  un peu partout en France et en Belgique, qu’une revue distribuée à plus de 400.000 exemplaires  - l’Unitif - soit éditée et que des dizaines de milliers d’individus se convertissent à ce culte qui ne prétendait faire aucun prosélytisme.

   

   

  Read more at http://www.luxfugitfilm.com/pages/en-developpement/l-antoinisme-une-religion-belge.html#MaufBkkqomXqdGcU.99


  votre commentaire


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique