• Rue de l'Acier à Praga

  Les lieux à voir en Pologne
  Varsovie
  Une rue photogénique du Nouveau Praga

      Le Nouveau Praga constitue un quartier plein de vieilles maison de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. L'une de ses rues de Varsovie composées de deux rangés de maisons serrées, datant du XIXe siècle, est la Petite Rue (ulica Mała). Souvent utilisé par les cinéastes, elle peut sans mal imiter les rues de l'époque d'avant-guerre ou de durant la guerre. Déjà la rue Mała pour Dziewczęta z Nowolipek (La petite fille de Nowolipki) prétendait être Nowolipki, et Chłodna dans Korczak d'Andrzej Wajda. Un vieux médecin passe un pont en bois qui surplonbe les deux parties du ghetto de Varsovie. Dans la Petite Rue, la Rue Konopacka et la Rue de l'Acier, Roman Polanski a filmé les scènes du Pianiste, et dans un nouveau bâtiment de la Petite Rue, au 2a, se déroule la série télévisée Wiedźmy (Les Sorcières).
      L'un des endroits les plus animés de Praga était les Rue de l'Acier (ulica Stalowa), des Loyers (ulica Czynszowa), et des Tireurs d'armes (ulica Strzelecka). Un propriétaire d'immeuble fut Władysław Pachulski, qui, au tournant du siècle, a acheté des lots et fait construire des maisons contenant plus de 100 appartements de petite taille (39/41, Rue de l'Acier / Ulica Stalowa). Ils représentaient le standard de l'époque pour la classe ouvrière, avec éviets et robinets communs, et les toilettes dans une cour. Inconnu aujourd'hui, le concepteur est susceptible de s'être inspirer de bâtiments contemporains bon marché de la banlieue de Berlin. En témoigne sur les façades, les éléments architecturaux en briques et ciments gris et les damiers noir et blanc en carreaux de céramique.
      Construit au milieu du prolongement de la Rue des Loyers, Pachulski a laissé une grande cour et a créé une place de marché. Aujourd'hui la place est vide, et les vieilles vitrines sont partiellement murées et fermées. Très rare aujourd'hui à Varsovie, et typique de l'époque, les façades conservent des fragments authentiques de publicité peintes sur le plâtre. La passage au numéro 41 de la Rue de l'Acier vers la cour, on peut voir une réclame polonaire et russe du magasin d'A. Cynowski, datant d'environ 1914. Grâce à ce témoignage, on sait que la vente de vin été autorisée ici. c'est probablement la boutique d'alimentation d'une colonie. On peut  également voir plusieurs autres publicités anciennes de magasins. Sur les murs de ce bâtiment, on peut admirer encore d'autres inscriptions historiques : peint en lettres blanches, les initiales LSR avec une flèche, répétées à plusieurs endroits, marquent le chemin vers l'abri contre le raid aérien allemand (en allemand Luftschützraum). Mais peut-être ce ne sont que les restes d'un autre tournage du film. Il ya quelques années, le quartier du vieux bazar Pachulski a pu être immortalisé sur vidéo comme on le voit par le duo Jan Borysewicz et Paweł Kukiz qui ont récemment tourné dans la Rue de l'Acier, pour le film Rezerwat.

  _______________________________

  Ciekawe miejsca w Polsce
  Warszawa
  Filmowe ulice Nowej Pragi

      Nowa Praga to część dzielnicy pełna starych domów z końca XIX i początku XX w. Jedną z nielicznych warszawskich ulic mających po obu stronach zwartą zabudowę, na którą składają się XIX-wieczne kamienice, jest ulica Mała. Często wykorzystywana przez filmowców, bez trudu naśladuje ulice przedwojenne i z czasów wojny. Mała udawała już Nowolipki w Dziewczętach z Nowolipek i Chłodną w Korczaku Andrzeja Wajdy - Stary Doktor przechodził nad nią drewnianym mostem przerzuconym między dwiema częściami warszawskiego getta. Na Małej, Konopackiej i Stalowej Roman Polański kręcił zdjęcia do Pianisty, a w nowym budynku przy ul. Małej 2a powstawał serial telewizyjny Wiedźmy.
      Jednym z najgwarniejszych miejsc Nowej Pragi był kiedyś rejon ul. Stalowej, Czynszowej i Strzeleckiej. Właścicielem posesji był Władysław Pachulski, który na przełomie wieków wykupił parcele i wybudował tu zespół domów z ponad 100 niewielkimi mieszkaniami (ul. Stalowa 39/41). Miały one standard przeciętnych robotniczych kamienic ze wspólnymi kranami i zlewami oraz ubikacjami w podwórzu. Nieznanego dziś projektanta budynków prawdopodobnie inspirowało nowoczesne tanie budownictwo mieszkaniowe przedmieść Berlina. Świadczą o tym elementy architektoniczne z szarej cementowej cegły oraz szachownice białych i czarnych ceramicznych płytek na fasadach.
      Pośrodku założenia, na przedłużeniu ul. Czynszowej, Pachulski pozostawił wielki dziedziniec i utworzył plac handlowy. Dzisiaj plac jest pusty, a dawne witryny sklepowe są częściowo zamurowane i zamknięte. Zachowały się jednak, bardzo dziś rzadkie w Warszawie, a typowe dla tamtych czasów, autentyczne fragmenty reklam malowanych na tynku. Nad przejazdem bramnym budynku przy ul. Stalowej 41 od strony podwórza widać dwujęzyczną, polsko-rosyjską reklamę sklepu A. Cynowskiego z ok. 1914 r. Dzięki niej wiadomo, że prowadzono tu sprzedaż wina - był to prawdopodobnie sklep kolonialno-spożywczy. Można też wypatrzyć kilka innych reklam dawnych sklepów. Na ścianach tego budynku widać także jeszcze inne historyczne napisy. Namalowane białą farbą litery "LSR" ze strzałką, powtórzone w kilku miejscach, są niemieckim oznaczeniem drogi do schronu przeciwlotniczego (niem. Luftschützraum). Prawdopodobnie jednak są one pozostałością po kręceniu tu jeszcze jednego filmu. Przed kilkoma laty teren dawnego bazaru Pachulskiego wraz ze stojącymi wokół budynkami uwieczniono na teledysku Bo tutaj jest jak jest duetu Jan Borysewicz i Paweł Kukiz, a całkiem niedawno na Stalowej powstał nagradzany film pt. Rezerwat.
      Więcej znajdziesz w przewodniku: Polska Niezwykła mazowieckie.

  source : http://www.polskaniezwykla.pl/attraction/20001024.id


  Tags Tags :
 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :