• Tilburgsche courant (23-03-1929)

  Tilburgsche courant (23-03-1929)

  „WIJ GENEZEN ALLE ZIEKTEN”

  Wonderlijke secte en wonderlijke
  propaganda.

      Iemand in Maastricht heeft volgens de Limb. Koerier een merkwaardig bezoek gehad. Toen hij aan de deur geroepen werd, vond hij daar een dame van middelbaren leeftijd van beschaafd uiterlijk en met beschaafde stem, gekleed in een soort zwart uniform als verpleegsters wel plegen te dragen.
      Zij begon direct met te vertellen dat in België een man geleefd had „père Antoine”, die alle ziekten genezen kon en deze eigenschap belangeloos aanwendde tot heil van zijn naaste.
      Toen hij stierf, had hij reeds volgelingen gemaakt, die zich Antoinisten noemen. Zij hebben hun hoofdtempel in Jemeppe en een bijtempel in Visé.
      Op de vraag van onzen zegsman, wat eigenlijk haar bedoeling was, zei de dame, dat haar eenig doel was, mededeeling te doen van het bestaan der Antoinisten, wier leer liefde is, liefde voor den evenmensch. Ook zijzelf kon ziekten genezen, maar alleen in den tempel.
      Bij een andere ondervraging zeide de dame, te gelooven in de zielsverhuizing.
      – Bent u dan theosofe? luidde de vraag.
      – Neen, was het antwoord, alle godsdiensten zijn ons gelijk. U kunt bij ons komen, als u in uw geloof geen hulp vindt. Wij genezen alle ziekten.
      Op de herhaalde vraag, wat haar bedoeling met het bezoek was, luidde het ant woord: – Geen andere, dan u mededeeling te doen van ons bestaan. Ik vraag u niet om steun, noch om feitelijken, noch om geldelijken.
      Onze zegsman deelde haar mede, met belangstelling to hebben kennis genomen van wat zij zeide en voegde daaraan toe, dat hij in zijn Katholiek Geloof alles vond, wat hij noodig had.
      De dame vroeg tenslotte, of zij hem een hand mocht geven, waarna zij met een handdruk afscheid nam.

  Tilburgsche courant, 23-03-1929

   

   Traduction :

  "NOUS GUÉRISSONS TOUTES LES MALADIES"

  À secte merveilleuse et propagande merveilleuse.

      Selon le Limb. Koerier, quelqu'un à Maastricht a eu une visite remarquable. Lorsqu'on l'appela à la porte, il y trouva une dame d'âge moyen, d'apparence polie et à la voix polie, vêtue d'une sorte d'uniforme noir comme les infirmières ont tendance à le porter.
      Elle a tout de suite commencé par nous dire qu'en Belgique un homme avait vécu, le "père Antoine", qui pouvait guérir toutes les maladies et utilisait cette propriété sans compter pour le salut de son prochain.
      A sa mort, il avait déjà fait des adeptes, qui se disent Antoinistes. Ils ont leur temple principal à Jemeppe et un temple annexe à Visé.
      Quand notre porte-parole lui a demandé quelle était son intention, la dame a dit que son seul but était de communiquer l'existence des Antoinistes, dont la doctrine est l'amour, l'amour pour son prochain. Elle pouvait aussi guérir les maladies, mais seulement dans le temple.
      Lors d'un autre interrogatoire, la dame a dit, pour croire en la migration de l'âme.
      – Êtes-vous donc théosophe ? était la question.
      – Non, était la réponse, toutes les religions sont égales pour nous. Vous pouvez venir à nous si vous ne trouvez pas d'aide dans votre foi. Nous guérissons toutes les maladies.
          En réponse à la question répétée de savoir quelle était son intention lors de la visite, la réponse a été : – de vous faire connaître notre existence. Je ne vous demande pas de soutien, ni en action, ni en argent.
      Notre porte-parole lui a dit avec intérêt d'avoir pris note de ce qu'elle a dit et a ajouté que dans sa foi catholique il a trouvé tout ce dont il avait besoin.
      La dame lui a finalement demandé si elle pouvait lui serrer la main, après quoi elle lui a dit au revoir en lui donnant une poignée de main.


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :