• Consécration du Temple de Schooten

      Op Zondag, 20 Oktober 1929, werd door « Mère Antoine », voor die gelegenheid herwaarts gekomen, te Deuzeld onder Schooten, vlak bij Antwerpen, een Antoinistische tempel ingehuldigd. Meer dan tweeduizend Antoinisten – allen walen en franschen – waren toegestroomd om de heugelijke gebeurtenis bij te wonen. Het gold immers den inzet hunner propaganda in het Vlaamsche land en dezes hoofstad, Antwerpen, en er moest indruk gemaakt worden. Bij het zien van dien zonderlingen stoet, aangevoerd door mannen in lange zwarte kleedij, die wel iet weg heeft van een priestersoetaan, van vrouwen gekleed als weduwen in rouw, – priesters en priesteressen met ascetische gezichten en hoogernstig gedoe en die zoo schoon praatten over geloof en naastenliefde, – zullen wel enkele menschen zich afgevraagd hebben, of er nu toch eene nieuwe kerk onstaan was.

  Frans Stefaan Z.E.H. Pastoor Verlinden, Het Antoinisme : zijn ontstaan, zijn ziekenbehandeling, zijn godsdienst en zijn eeredienst, Geloofsverdediging (Antwerpen), Veritas (Gand), Godsdienstige en sociale trakten, nummer 8, 1929, p.3

  Traduction :
      Le dimanche 20 Octobre 1929, a été l'occasion pour « Mère Antoine » de venir à Deuzeld (Schooten), près d'Anvers, inaugurer un temple Antoiniste. Plus de deux mille Antoinistes - tous Wallons et Français - s'étaient précipités à l'événement, heureux d'y participer. C'est après tous les efforts de leur propagande dans le pays flamand et dans sa capitale, Anvers, qui a dû en être impressionnée. A la vue de cette étrange procession, menée par des hommes en longue robe noire, qui ressemble un peu à une soutane de prêre, et des femmes vêtues comme des veuves en deuil, - les prêtres et les prêtresses aux visages ascétiques, aux mouvements très graves et aux beaux discours sur la foi et la charité, - d'aucuns se sont demandés, s'il y avait encore une nouvelle église qui se formait.


  Tags Tags : , ,
 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :