• Henegouwen - Het Antoinisme (Belgisch dagblad, 9 juin 1916)

  Henegouwen - Het Antoinisme (Belgisch dagblad, 9 juin 1916)

  Henegouwen.

   Het Antoinisme.

      Het Parket van Charleroi heeft een bevel tot inhechtenisneming uitgevaardigd tegen twee personen van Morlanwelz. Zij worden beschuldigd wegens ontvreemding van rijst, een zaak dateerende van de maand December, toen op aanklacht van het Amerikaansch Komiteit, een wagon rijst, welke op het punt stond verzonden te worden, in de statie van Morlanwelz in beslag genomen werd. Di wijze van optreden is dezelfde zooals overal inzake van opkoopingen: opkoospers die lieden zochten, die de hoeveel heden rijst, waarop zij recht hadden niet kochten, en welke zij dan aan groothandelaars gaven, die ze dan tegen de overdreven prijzen, zooals men die in den handel vraagt, verkochten. Het onderzoek van deze zaak zal wellicht tot nieuwe aanhoudingen aanleiding geven, daar binnen kort nieuwe getuigen zullen gehoord worden.
      Vader Dor is vroeger een werkman geweest, van zijn eigen naam Pierre Dor, die, zegt men, een verwant is van „Pere Antoine” de stichter van het Antoinisme, en die hier sedert eenige jaren een sekte „Lorisme” geheeten, ge sticht heeft; welke eenige overeenkomst heeft met den godsdienst van den Apostel van Jemeppe a/d Maas. Vader Dor wordt thans wegens het onwettig uitoefenen der geneeskunst vervolgd. Heden, toen hij de verhoorzaal verliet, heeft een menigte zijner aanhangers, welke om het Paleis van Justitie geschaard was, eene manifestatie van sympathie voor Vader Dor gehouden, en terzelfdertijd van protest tegen de vervolgingen waarvan hij het voorwerp is. Vrouwen begeleidden hen, bloemen werden hem aangeboden, kreten aangeheven, in 't kort te veel leven voor niets.
      Verleden Woensdagmorgen heeft de politie van Gosselies naar Marchienne een arme gekke vrouw teruggebracht die op de markt van Gosselies opgeraapt werd, waar zij, in het hartje van den nacht, aan het gillen was. Als identiteitsbewijs had de ongelukkige niets anders bij zich dan het portret van Vader Dor. Zij was een zijner volgelingen, of eerder, een slachtoffer van zijne theorieën.

  Belgisch dagblad, 9 juni 1916

   

  Traduction :

      Le père Dor était un ouvrier, de son vrai nom Pierre Dor, qui serait un parent de "Pere Antoine", le fondateur de l'antoinisme, et qui a fondé ici il y a quelques années une secte appelée "Lorisme" [sic], qui présente une certaine similitude avec la religion de l'apôtre de Jemeppe s/ Meuse. Le père Dor est actuellement poursuivi pour exercice illégal de la médecine. Aujourd'hui, lorsqu'il a quitté la salle d'interrogatoire, une foule de ses partisans, réunis autour du Palais de Justice, a organisé une manifestation de sympathie pour le père Dor, et a en même temps protesté contre la persécution dont il fait l'objet. Des femmes les accompagnaient, on leur offrait des fleurs, on criait, bref, beaucoup trop de bruit pour rien.
      Mercredi matin dernier, la police de Gosselies a ramené à Marchienne une pauvre folle qui avait été ramassée au marché de Gosselies, où elle criait au milieu de la nuit. Comme preuve d'identité, la malheureuse n'avait rien d'autre sur elle que le portrait du père Dor. Elle était l'une de ses adeptes, ou plutôt, une victime de ses théories.

  Journal belge, 9 juin 1916


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :