• In Henegauwen - Dor, de... mirakelman (Vooruit, 1 Juni 1916)(Belgicapress)

  In Henegauwen - Dor, de... mirakelman (Vooruit, 1 Juni 1916)(Belgicapress)IN HENEGOUWEN
  Dor, de... mirakelman

      De vermaarde Jemeppesche kwakzalver Antoine, die zooveel van zich heeft doen spreken dat de verstandige mensch er stom op staat, heeft nu nog een even veel geruchtmakenden opvolger bekomen!
      Men gelooft te droomen als men het volgende leest, dat hieromtrent uit Charleroi wordt gemeld :

      Men hoort hier nu over niets anders meer spreken van over den wonderman Dor, vader Dor, den gewezen werkman Pierre Dor, die beveert een bloedverwant te zijn van den even vermaalden vader Antoine, dien hij moet opvolgen en ter eere van den welke hij den bond van 't «dorisme» heeft gesticht, die de voortzetting moet zijn van het werk van het «antoinisme», dat gesticht werd door den apostel van Jemeppe.
      Vader Dor is nu door het burgerlijk gerecht vervolgd wegens onwettige uitvoering van het ambt van geneesheer en hij is reeds een paar maal voor den onderzoeksrechter moeten verschijnen, wat telkens aanleiding gaf tot groote samenscholingen, die verboden zijn.
      Als vader Dor gister weer het Justice paleis van Charleroi wilde verlaten, was hij andermaal ondervraagd was geweest, stond er eene overgroote massa van voll voor het gebouw dat hem eene luidruchtige huldemanifestatie bracht, die tevens geweldige protestatie was tegen het gerecht dat hem ter verantwoording dierf op roepen.
      Vooral de talrijk aanwezige vrouwen gaven blijken van groote opgewondenheden terwijl zij allerhande kreten lieten hooren legden zij kransen en bloemen voor voeten van den vervolgden martelaar, die in zalige vervoering de oogen ten hem gericht hield en scheen te bidden.
      Het kwam ons onbegrijpelijk voor dat zoo een man een zoo grooten invloed kan uit oefenen op het gemoed onzer verstandiger bevolking, op het gemoed der nog verstandiger burgerij, die een zonderling […] moeten hebben voor de spirieten en de andere kwakzalvers die hen zulke blauwe bloemekens op de mouw weten te speten.
      Hoe groot de invloed van zoo een vader Dor moet zijn, dat wordt bewezen door het volgend, eergister vastgesteld en ook met alleenstaand feit:
      Dezer dagen heeft de policie van Gosselies naar Marchienne eene vrouw opgebracht die te midden van den nacht op de Grand’ Place aangetroffen was op den oogenblik dat zij geknield zat te huilen voor een groot portret van vader Dor, van wien zij do genezing hater dochter wilde bekomen.
      Als men zulke zwendelaars kortenben achter de grendels zette zouden […].

  Vooruit, 1 Juni 1916 (source : Belgicapress)

   

  Traduction :

  DANS LE HAINAUT
  Dor, l’homme… miracle

      Le célèbre charlatan de Jemeppe Antoine, qui s'est fait un tel nom que les gens sensés en sont abasourdis, a maintenant un successeur tout aussi notoire !
      On croit rêver quand on lit ce qui suit, rapporté à ce sujet de Charleroi :

      On n'y entend parler que du thaumaturge Dor, du père Dor, de l'ancien ouvrier Pierre Dor, qui prétend être un parent de sang du père Antoine, tout aussi diligent, auquel il doit succéder et en l'honneur duquel il a fondé l'union du "Dorisme", qui doit être la continuation de l'œuvre de l'"Antoinisme", fondée par l'apôtre de Jemeppe.
      Le père Dor est maintenant poursuivi par les tribunaux civils pour exercice illégal de la fonction de médecin et il a déjà dû comparaître plusieurs fois devant le juge d'instruction, ce qui a toujours donné lieu à de grands rassemblements interdits.
      Lorsque le père Dor a voulu quitter à nouveau le palais de justice de Charleroi hier, après un nouvel interrogatoire, une foule nombreuse s'est placée devant le bâtiment et lui a rendu un bruyant hommage, qui était aussi une grande protestation contre le tribunal qui s'apprêtait à lui demander des comptes.
      En particulier, les nombreuses femmes présentes ont montré une grande excitation en poussant toutes sortes de cris et en déposant des couronnes et des fleurs aux pieds du martyr persécuté, qui, dans un ravissement béat, gardait les yeux fixés sur lui et semblait prier.
      Il nous paraissait incompréhensible qu'un tel homme puisse exercer une si grande influence sur l'esprit de nos citoyens les plus sages, qui doivent avoir une étrange [...] pour les esprits et autres charlatans qui savent les maquiller avec de telles enseignes à fleurs bleues.
      Combien grande doit être l'influence d'un tel père Dor, est prouvée par ce qui suit, établi avant-hier et aussi par un fait isolé :
      L'autre jour, la police de Gosselies a amené à Marchienne une femme qui avait été trouvée agenouillée devant un grand portrait du père Dor, dont elle cherchait à guérir sa fille, sur la Grand Place, en pleine nuit.
      Si de tels escrocs devaient être mis derrière les barreaux pour une courte période, [...].

  Vooruit, 1er juin 1916 (source : Belgicapress)


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :