• Antoinistische leer - Openbaring door Antoine den Weldoener

  Voorrede
  Tien beginselen in proza, geopenbaard door Antoine den Weldoener

  Wet van het geweten
  De oorsprong van het leven
  De werkwijze van God
  Het niet bestaan van het kwaad
  De zedelijke wijding
  Het gebed
  De wetenschap en het geloof
  De kracht der gedachte
  Oorzaak der verscheidenheit van partijen en groepen
  Wetenschap en de psychische verschijnselen
  Het verstand en het geloof
  De verschillende richtingen van het leven en van het geluk
  Zoogenaamd Goddelijkewetten
  De belangeloosheid en het geloof
  Het wezen en de vorm
  Het geloof, de bescherming tegen booze gedachten
  De liefde en de solidariteit
  Het wezen of de schijn
  Het geloof en de liefdadigheid
  De zedelijke liefdadigheid
  Hoe wij wooruitgaan
  Het geloof en de liefde kunnen alleen door zedelijken arbeid verkregen worden
  Alles weten is alles liefhebben
  De materialist, de dweper en de ware geloovige
  Het gemeenschapsbeginsel
  Het is een plicht, de zedewetten in pratijk te brengen
  De kracht, die van de zedewetten uitgaat
  Wij kunnen noch het geloof noch de liefde bezitten, indien  wij die niet hadden verkregen door de praktijk van het weldoen
  Het bewuste ik en het verstands-ik
  De beproeving van de goede daad en de beproeving van de kwaad daad
  Het geloof en de twijfel in de opvoeding
  De menschelijke wetvergeleken met de wet van het geweten
  Zou God het lijden kunnen geschapen hebben?
  Het bestaan van God is de ontkenning van de stof en het bestaan van de stof is de ontkenning van God
  De boom der kennis van het gezicht op het goede

  De bekroning van het geopenbaarde Werk.
  De boom van de kennis van het gezicht op het kwaad
  De vrije wil
  Individueele eenheid van het geheel
  Adam en Eva vormen de grondslag van de paren van tegenstelling
  Schijn van de werkelijkheid
  Reïncarnatie
  Verstand
  De studie van de zedeleer
  Het mysterie: Liefde, verstand en geweten
  De geloofsleer en het geloof zelf
  Het ware geluk komt slechts voort uit het ongeluk
  Wij zullen de waarheid slechts bereiken door onze dwaling
  Een laatste woord van deze openbaring
  Oorzak, ontplooiïng en volmaking van de menschelijke wezenheid

  Broeders.

   

  Auteur/traducteur : Cato Waller-Van Marken, également traducteur d'un livre de Dinah Maria Mulock Craik Hoe worden ouders opgevoed en 1909. Dinah Craik (1826 - 1887) est une écrivaine et poétesse anglaise.
  Il s'agit ici de la première traduction assez libre en néerlandais de l'Enseignement. Un autre plus fidèle au texte est due à Soeur Vanderrhijn.


  Tags Tags : ,
 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :