• Delftsche courant (29-06-1912)

  Delftsche courant (29-06-1912)

   

      Antoine, de genezer. – Antoine, een man, die zijn leven nog al naam gemaakt heeft als stichter van een nieuwen godsdienst, waarvoor nu te Jemappe (België) een tempel staat, die eenige vermaardheid kreeg, is Maandagnacht te Jemappe overleden.

      In 1846 te Grande Flémalle bij Luik geboren, was Antoine omstreeks 21 jaar geleden uit Rusland, waar hij eenig fortuin gemaakt had, in België teruggekeerd. Hij vestigde zich toen te Jemappe en deed in het gehucht Bois de Mont eene arbeiderswijk aanleggen.
      In 1895 liet hij eenige dier woningen tegen den grond halen en daarvoor in de plaats kwam toen een tempel van bescheiden afmetingen. Daarin predikte hij een godsdienst van goedheid, liefde en solidariteit. De goedgeloovigen schreven hem ook de macht toe om door handoplegging ziekten te genezen vandaar zijn bijnaam  „de genezer”. Hij vond vele aanhangers onder alle klassen der maatschappij, ook in Frankrijk en in Duitschland, tot zelfs in de Vereenigde Staten. Niet lang geleden werd aan de Belgische volksvertegenwoordiging eene petitie aangeboden, geteekend door 130.000 Antoinisten in België, die verzochten dat hun godsdienst onder de officieel erkende zou wor den opgenomen.
      De overledene werd tweemaal gerechtelijk vervolgd wegens het ongeoorloofd uitoefenen van geneeskundige practijk. De eerste maal werd hij tot eene boete van 26 francs veroordeeld, de tweede maal volgde eene vrijspraak.
      De dood van Antoine heeft onder de bevolking van Jemappe groote droefenis teweeggebracht. Hij was er algemeen zeer geliefd wegens zijne edele denkbeelden, zoodat Zondag a.s. de begrafenis van den overledene eene indrukwekkende plechtigheid belooft te worden.
      D overledene had in zijn jeugd eene zeer gebrekkige opvoeding genoten, maar zich in zijn later leven door eigen arbeid ontwikkeld, welke ontwikkeling hij boven alles dienstbaar had willen maken aan het welzijn zijner medemenschen.

  Delftsche courant, 29 juni 1912

   

  Traduction :

      Antoine, le guérisseur. - Antoine, un homme qui s'est déjà fait un nom en tant que fondateur d'une nouvelle religion, pour laquelle il y a maintenant un temple à Jemeppe (Belgique), qui a acquis une certaine renommée, est mort lundi soir à Jemeppe.

          Né en 1846 à Grande Flémalle près de Liège, Antoine était revenu de Russie, où il avait fait fortune, en Belgique il y a environ 21 ans. Il s'installe à Jemeppe et construit un quartier ouvrier dans le hameau du Bois de Mont.
      En 1895, il fit remplacer quelques maisons et les remplaça par un temple de dimensions modestes. Il y prêchait une religion de bonté, d'amour et de solidarité. Les crédules lui attribuaient aussi le pouvoir de guérir les maladies par l'imposition des mains, d'où son surnom de "guérisseur". Il a trouvé de nombreux adeptes dans toutes les classes de la société, y compris en France et en Allemagne, et même aux États-Unis. Il n'y a pas si longtemps, une pétition a été présentée au Parlement belge, signée par 130.000 Antoinistes en Belgique, qui ont demandé que leur religion soit incluse parmi les religions officiellement reconnues.
      Le défunt a été poursuivi à deux reprises pour avoir exercé illégalement la médecine. La première fois, il a été condamné à une amende de 26 francs, la deuxième fois, il a été acquitté.
      La mort d'Antoine a causé une grande tristesse parmi la population de Jemeppe. Il y était très populaire en raison de ses idées nobles, de sorte que dimanche, les funérailles du défunt promettent d'être une cérémonie impressionnante.
      Le défunt avait reçu une éducation très pauvre dans sa jeunesse, mais s'était développé plus tard dans sa vie grâce à son propre travail, qu'il avait surtout voulu être utile au bien-être de ses semblables.


 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :