• Dix principes en néerlandais (2e version)

  Openbaring de Tien Principien
  van God door de Vader

  GOD SPREEKT :

  Eerste Princiep :
  Als gij mij hebt
  Zult gij het aan niemand onderwijzen
  daar gij weet dat slechts woon
  in de boezem van de mens.
  Gij kunt niet getuigen dat er
  een hoogste goedheid bestaat
  terwijl gij mij van de naaste afzondert.

  Tweede Princiep :
  Geloof niet in hem, die u over mij spreekt,
  in de bedoeling u te bekeren,
  wanneer gij elk geloof eerbiedigt
  en zelfs diegene die er geen heeft,
  gij weet, ondanks uwe onwetendheid,
  meer dat hij u zon kunnen zeggen.

  Derde Princiep :
  Gij moogt aan iemand zedelessen geven
  dat zou bewijzen
  dat gij niet goed doet,
  want het onderwijst zich niet door het woord,
  maar door het voorbeeld
  en door in niets het kwaad te zien.

  Vierde Princiep :
  Zeg nooit dat gij liefdadigheid doet
  aan niemand die u in ellende schijnt,
  dat zou te verstaan geven
  dat ik achteloos, dat ik niet goed ben,
  dat ik een slechte vader ben,
  een gieregaard,
  die zijn nakomeling laat honger lijden
  als gij uw medemens behandelt
  als een ware broeder
  doet gij slechts liefdadigheid aan u zelf,
  dat moet gij weten,
  daar niets goed is zonder de wederzijdse verbintenis,
  doet gij jegens hem niet anders
  dan uw plicht vervullen.

  Vijfde Princiep :
  Doet uw best hem lief te hebben die gij denkt
  "uw wijand te zijn"
  het is alleen om u, u zelf te leren kennen
  dat ik hem op uw weg plaats.
  Maar zie he kwaad veeleer in u dan in hem :
  het zal er het onovertreffelijk geneesmiddel voor zijn.

  Zesde Princiep :
  Wanneer gij de oorzaak zult willen kennen
  van uw lijden,
  dat gij steeds met reden verduurt,
  zult gij ze vinden in de onverenigbaarheid van
  het verstant met het geweten,
  want deze zijn de grondslag der termen van verkelijking.
  Gij kunt niet het minste leed gevoelen
  of het is om u te doen opmerken
  dat het verstand tegenover het geweten staat,
  dat moet u niet onbekend wezen.

  Zevende Princiep :
  Tracht u in te prenten
  dat het minste leed voortkomt uit uw
  verstand dat steeds meer will bezitten ;
  het maakt zich een voetstuk van de zachtmoedigheid,
  en wilt dat alles haar ondergeschikt zij.

  Achtste Princiep :
  Laat u niet overmeesteren door uw verstand
  dat maar altijd zoekt zish meer en meer
  te verheffen ;
  het trapt het geweten onder de voeten
  volhoudende dat de stof de deugden geeft.
  Terwijl zij slechts de ellende bevat
  der zielen die gij noemt
  "verlatenen",
  dezen hebben enkel gehandeld om te behagen
  aan hun verstand dat hen heeft misleid.

  Negende Princiep :
  Al wat u nuttig is, voor het tegenwoordige
  zoals voor de toekomst,
  zal, indien gij aan niets twijfelt,
  u in overmaat gegeven worden.
  Ontwikkelt u, gij zult u het verleden herinneren
  gij zult de gedachtenis hebben
  van wat u gezegt is geweest : "klopt, ik zal u openen,
  ik ben in het ken-u-zelf".

  Tiende Princiep :
  Denk niet altijd iets goed te doen
  wanneer gij aan een broeder bijstand verleent;
  gij zoudt het verkeerde kunnen doen,
  zijn vooruitgang belemmeren.
  Weet, dat een grote beproeving
  uw loon zal zijn,
  zo gij hem vernedert en hem tot eerbied dwingt
  wanneer gij wilt handelen,
  steunt dan nooit op uw geloofsleer
  want het zou u kunnen misleiden;
  grondt u enkel op uw geweten
  dat u leiden moet, het kan zich niet bedriegen.


  Tags Tags : ,
 • Commentaires

  Aucun commentaire pour le moment

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :